Se seminariet om djurvälfärd

2022-05-06
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Den 26 april höll Epok seminarium om djurvälfärd i ekologisk produktion. Seminariet inleddes med en presentation av Epoks nya rapport "Djurvälfärd i ekologisk produktion - vad vet vi idag?" som markerar avslutet på ett längre projekt påbörjat av Magdalena Åkerfeldt 2019. Projektet har bland annat resulterat i en vetenskaplig artikel som denna rapport är en populärvetenskaplig version av och som färdigställts av Torun Wallgren och Niels Andresen vid Epok.

Efter presentationen hölls en paneldiskussion om målkonflikter och vägen framåt för ekologisk djurproduktion. Inbjudna gäster var:

Anna Wallenbeck – Universitetslektor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa

Marianne Schönning – Ekologisk mjölkproducent som bland annat arbetat inom Ekologiska Lantbrukarna med regelfrågor

Carin Bolander – Marknads- och regelutvecklare. Djurhållning och slakt på KRAV

Seminariet går att se här till och med den 20 maj.

Rapporten läser du här: Djurvälfärd i ekologisk produktion – vad vet vi i dag?

Den vetenskapliga artikeln läser du här: Health and welfare in organic livestock production systems—a systematic mapping of current knowledge