FoU-dagar 2022

2022-04-20
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Välkommen till två dagar med fokus på forskning och utveckling inom ekologisk produktion.

Årets FoU-dagar hålls 26-27 oktober och konferensens tema är För ökad resiliens och minskad sårbarhet. Dagarna ges digitalt.

Spara datum redan nu, mer information kommer.

Jordbruksverket, SLU Ekoforsk och SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållningssällskapet anordnar FoU-dagar där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kan diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion.