Flera nyanser av eko – från ”agroekologiska” till ”konventionella” ekologiska grönsaksodlare

2022-04-20
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I livsmedelsdebatten framkommer olika perspektiv på ekologisk odling, det menar forskare verksamma i Frankrike. Å ena sidan finns det de som drar all ekologisk odling över en kam. Å andra sidan finns det de som skiljer mellan en ”riktig” ekologisk produktion som baseras på agroekologiska principer och en ”konventionell” ekologisk produktion som följer reglerna för ekologiskt men utan att anamma andemeningen av det ekologiska förhållningssättet. Frågan är om de perspektiv som lyfts i debatten speglar verkligheten?

I ett blogginlägg i Table resonerar två forskare kring de olika perspektiven som lyfts i debatten kring ekologiska livsmedel. Resonemanget baseras på forskning publicerad i tidskriften Agricultural Systems. Forskarna beskriver det som kallas ”the bifurcation hypothesis”. Det handlar om en tudelning inom det ekologiska lantbruket där vissa producenter tydligare arbetar i enlighet med de agroekologiska principerna medan andra snarare blivit mer beroende av externa insatsvaror och därmed underminerar de grundläggande tankarna inom den ekologiska produktionen. Dessa två grupperingar refereras till som de ”agroekologiska” och de ”konventionella” ekologiska producenterna. Forskarna menar att detta är en känslig diskussion och deras studie syftar till att undersöka om hypotesen om en tudelad ekologisk produktion speglar verkligheten.

Studien, som fokuserar på franska ekologiska grönsaksodlare, indikerar att det finns stora skillnader mellan de olika producenterna. Forskarna lyfter fram fem huvudsakliga resultat från studien: 1) Den dikotomi som utmålas mellan ”agroekologiska” och ”konventionella” ekobönder är förenklad och dessa typer bör snarare ses som var sin extrem på en skala än två tydliga grupper, 2) De gårdar som redan från start var ekologiska tenderar att hålla sig närmre den agroekologiska sidan av spektrumet än de som konverterat från konventionell till ekologisk odling, 3) Nya ekologiska producenter ligger närmast den agroekologiska sidan, 4) Producenter med starkt agroekologiskt fokus tenderar att ha kortare värdekedjor, 5) Det är större sannolikhet att små gårdar använder sig av agroekologiska principer men det finns ingen direkt koppling mellan storleken på produktionen och var i spektrumet gården placerar sig.

Sammanfattningsvis menar forskarna att det finns en diversitet bland de franska ekologiska grönsaksodlarna, vilket motsäger idén om att de alla kan dras över en kam. I verkligheten finns dock ingen tydlig dikotomi mellan ”agroekologiska” och ”konventionella” odlare, utan gårdarna använder sig snarare mer eller mindre av agroekologiska principer. 

Läs blogginlägget i Table: Beyond the label: assessing the spectrum of practices in French organic vegetable farming

Hela studien går att läsa här: Conventionalised vs. agroecological practices on organic vegetable farms: Investigating the influence of farm structure in a bifurcation perspective