Dofter kan förstärka effektiviteten av parasitsteklar mot bladlöss

2022-04-20
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Syntetiskt framtagna dofter kan locka parasitsteklar och göra dem mer effektiva mot bladlöss. Det visar en belgisk studie som testat doftämnen i paprikaodling. Forskarna testade både vilken doftsammansättning som var bäst och vid vilket avstånd den var som mest effektiv.

Biologisk bekämpning är en viktig del av ett fungerande växtskydd i växthuskulturer. Men ibland sviktar effektiviteten. Mot bladlöss används parasitsteklarna Aphidius colemanius och Apidius ervi i flera kulturer. Under delar av året kan dessa vara mycket effektiva men ibland attackerar de inte bladlössen eller lämnar kulturen för att det inte finns tillräckligt med mat och då sätts det biologiska samspelet ur spel. Dessutom kan hyperparasitoider som parasiterar parasitsteklarna vara närvarande.  Nu har forskare i Belgien visat att de genom att sätta ut syntetiskt framtagna dofter kan locka parasitsteklarna Aphidius colemani till kulturen och behålla dem där. Forskningen har fokuserat kring rätt sammansättning på doftämne och på hur långt avstånd doften kan attrahera parasitstekeln för att kunna använda detta i praktiken. En sammansättning av 99 procent styren och 1 procent benzaldehyd var en effektiv blandning som attraherade steklarna men inte hyperparasitsteklarna.

Avståndet för attraktion testades i en paprikaodling. Attraktionskraften var i denna kultur som högst på ett avstånd av 0,5 meter men doftämnena var effektivare än en odoftande kontroll på avstånd upp till 5 meter som var det längsta avstånd som testades i försöken. Fortsatta försök kommer att göras kommande år.

Läs mer om studien här: Synthetische lokstoffen trekken sluipwespen aan over 5 m afstand