Utlysning från Nordforsk

2022-03-30
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma Klimat och ekologisk produktion Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Nordforsk, en underorganisation till Nordiska ministerrådet, utlyser 60 miljoner norska kronor för forskning inom programmet ”Sustainable Agriculture and Climate Change”. Genom utlysningen vill man lyfta frågor som rör effektiv produktion av säkra och hälsosamma livsmedel med låg miljöpåverkan och låga utsläpp av växthusgaser. Utlysningen är öppen till och med 19 maj.

NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som finansierar och underlättar nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur. Den nu aktuella utlysningen är indelad i fyra tematiska ramverk och projekten måste belysa minst två av dessa. Man ser också gärna samarbete mellan flera forskningsområden.

De fyra områdena är (fritt översatt):

  1. Växter anpassade för framtida nordiska och baltiska förhållanden

  2. Ökad lokal och regional produktion av protein till livsmedel och foder

  3. Växter och jord som en kolsänka

  4. Mot ett klimatsmart och lönsamt, lokalt och regionalt lantbruk

Läs mer om utlysningen på Nordforsks webbplats: Call for proposals for the programme Sustainable Agriculture and Climate Change.