Ekomatsligan 2022 – 16 maj

2022-03-30
Statistik och marknad För yrkesverksamma Ekomatcentrum

Ekomatsligan är en ranking av landets kommuner och regioner avseende deras ekologiska inköp. Ekomatcentrum samlar varje år in statistik från offentlig sektor för att se hur utbudet av hållbar mat i allmänhet och ekologisk mat i synnerhet utvecklas.

Ekomatcentrum firar 25-årsjubileum och vill på årets Ekomatsliga lyfta det gemensamma arbete mot en mer ekologisk och hållbar kost som görs inom offentlig sektor. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg kommer att dela ut diplom och hålla ett kortare föredrag. Ett komplett program och anmälningslänk kommer inom kort.

Läs mer på Ekomatcentrums webbplats