Djurvälfärd i ekologisk produktion - vad vet vi idag? - seminarium 26 april

2022-03-30
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I en ny kunskapsöversikt från SLU Ekologisk produktion och konsumtion sammanställs forskningsresultat för att belysa status för djurvälfärden i ekologisk produktion och hur det kan skilja sig från konventionell produktion. På detta seminarium presenteras kunskapsöversikten efterföljt av en framåtblickande diskussion med inbjudna forskare och experter.

Producent- och intresseorganisationer uppger ofta flera olika skäl till varför man ska välja ekologiskt producerad mat. Gemensamt är att de ofta understryker det faktum att djuren kan bete sig naturligt samt förhöjd djurvälfärd. Studier har även visat att konsumenter ofta sammankopplar ekologisk produktion med god djurvälfärd eller till och med likställer ekologisk produktion med djurvänlig produktion.

Den nya kunskapsöversikten innehåller inga enkla svar men sammanställer resultat om djuromsorg och djurvälfärd med avseende på några av de viktigaste parametrarna hos våra vanligaste produktionsdjur.

Preliminärt program

Presentation av den nya kunskapsöversikten

Djurvälfärd i ekologisk produktion - vad vet vi idag?

Torun Wallgren och Niels Andresen, SLU Ekologisk produktion och konsumtion

Paneldiskussion

– Hur ser framtidens ekologiska djurhållning ut? Ekologiskt intensiv eller småskalig och extensiv?

Inbjudna gäster:

Anna Wallenbeck – Universitetslektor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa

Marianne Schönning – Ekologisk mjölkproducent som bland annat arbetat inom Ekologiska Lantbrukarna med regelfrågor

Carin Bolander – Marknads- och regelutvecklare. Djurhållning och slakt på KRAV

Seminariet pågår 13:00-14:30 i Audhumbla, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) på Ultuna. Vi bjuder på macka och kaffe från 12:30 för den som vill.

Seminariet går också att följa online.

Anmäl dig på SLU:s webbplats: Djurvälfärd i ekologisk produktion - vad vet vi idag?