På väg mot ett hållbart växtskydd

2022-02-11
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Vad är ett hållbart växtskydd i praktiken och hur når vi dit? I en ny rapport om växtskydd från SLU har forskare tittat alla tre aspekterna av hållbarhet (miljömässiga, ekonomiska och sociala), vilket tidigare varit ovanligt. En helhetssyn på hållbarhet, ökad odlad mångfald, samverkan och innovationer är exempel på saker som är viktiga att jobba vidare med.

Rapporten har inget specifikt fokus på ekologisk produktion och omfattar även kemisk bekämpning som inte får användas inom eko. Men basen i ett hållbart växtskydd: förebyggande åtgärder på landskapsnivå, i odlingen samt mekanisk ogräsbekämpning och biologisk bekämpning är dock viktiga delar i rapporten och dessa åtgärder är naturligtvis även relevanta för ekologisk produktion.

Läs mer på SLU:s webbplats: På väg mot ett hållbart växtskydd