Kan samodling öka kvävetillgången för höstraps?

2022-02-11
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I ett pågående försök från SLU testas om samodling av höstraps och baljväxter som fryser bort under vintern kan öka kvävetillgången för rapsen. Ann-Charlotte Wallenhammar, forskare vid Institutionen för växtproduktionsekologi intervjuas om försöket i en artikel från Jordbruksaktuellt.

Läs hela artikeln på Jordbruksaktuellts webbplats:

Kan samodling minska behovet av kvävegödsel?