50 miljoner till dansk ekoforskning

2022-02-11
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Danska Folketinget har avsatt 50 miljoner danska kronor till ekoforskning för 2022. Pengarna ska användas till forskningsprojekt inom bland annat klimat, miljö, biologisk mångfald, djurvälfärd och människors hälsa.

Utlysningen görs av ICROFS tillsammans med GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) och är öppen för ansökningar till och med 3 maj. Forskningsprogrammet söker projekt inom sex fokusområden som tar upp viktiga utmaningar och möjligheter för en marknadsdriven och konkurrenskraftig dansk ekosektor. Projekten kan röra sig i alla sex fokusområden men de första två är särskilt viktiga.

  1. Framtidens ekologiska konsumenter

  2. Klimat och miljö

  3. Cirkulär bioekonomi

  4. Biologisk mångfald

  5. Hälsa och välfärd

  6. Ekologi som sysselsättning

Vi ser fram emot att stödja nya forskningsprojekt som utvecklar ekologisk produktion och utökar samarbetet mellan lantbrukare, rådgivare, konsumenter, företag, myndigheter och forskare, som alla är viktiga parter inom ekologisk forskning", säger Jakob Sehested, centrumchef för ICROFS.

 

Läs med på ICROFS webbplats: Organic RDD 8 åbner for projektansøgninger til forskning, udvikling og innovation i økologisk jordbrug og fødevaresystemer