Ekoförsäljningen i handeln gick trögt under 2021

2022-01-25
Statistik och marknad För yrkesverksamma Ekologiska Lantbrukarna

Ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln backade under helåret 2021. Vid en jämförelse med 2020 minskade försäljningen med 5,4 procent. Jämför man istället försäljningen 2021 med 2019 stannade nedgången vid 0,6 procent. Det visar Svenskt Ekoindex Kvartal 4/2021 från Ekologiska Lantbrukarna. Över en femårsperiod har ekoförsäljningen ökat i värde med 13,5 procent.

Försäljningen av ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln backade under helåret 2021. Då jämförelsen görs med 2020 bör man ha i åtanke att det var ett år då handeln påverkades kraftigt av pandemin som flyttade en stor del av matkonsumtionen från restauranger och storkök till hemmen. Vid en jämförelse mellan 2021 och 2020 minskade försäljningen av ekologiskt med 5,4 procent i försäljningsvärde eller med drygt 1,1 miljarder kronor i pengar räknat. Mäter man istället skillnaden i försäljningen mellan 2021 och 2019 stannar nedgången vid 0,6 procent. Det är en måttlig nedgång i absoluta tal. Samtidigt har försäljningen av konventionella livsmedel ökat markant under samma period, vilket innebär att andelen ekologiskt minskat något. Över en femårsperiod har ekoförsäljningen ökat i värde med 13,5 procent.

– Att ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln backar vid en jämförelse mellan 2021 och 2020 beror delvis på en pandemirekyl. Det är dock oroande att försäljningen av ekologiskt även minskar med 0,6 procent vid en jämförelse med 2019. Vad vi kan se i andra undersökningar har det inte med ett minskat konsumentintresse att göra. Tvärtom vill allt fler konsumenter göra hållbara val och köpa produkter som bidrar till god djurvälfärd, ökad biologisk mångfald och ett bättre klimat, säger Gunilla Östangård, marknadsutvecklare på Ekologiska Lantbrukarna i en kommentar.

Läs mer på Ekologiska lantbrukarnas webbplats