Fullt möjligt med enbart ekologiskt foder till grisar

2021-12-21
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar Regelverk och certifiering - ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Idag tillåts ekologiska grisar att utfodras med upp till fem procent konventionellt producerade fodermedel eftersom det anses svårt att tillgodose grisarnas behov i helt ekologiskt framställda foderstater med försämrad produktion och slaktkroppskvalitet som följd. En ny schweizisk studie som jämfört en 100-procentig ekologisk diet med en ekologisk diet med fem procent konventionellt foder visar dock på att djuren producerar lika bra i båda dieterna.

Även om målet är att kunna utfodra med helt ekologiskt producerat foder tillåts fem procent inblandning av konventionellt foder fram till år 2025. Oftast används det konventionella fodermedlet för att tillsätta högvärdiga proteinfodermedel och därmed säkerställa en för grisarna balanserad aminosyresammansättning. Ett alternativ till inblandning av konventionellt fodermedel kan vara att överutfodra djuren med protein. Detta kan dock ha negativ miljöpåverkan eftersom en högre andel kväve passerar djuren utan att tas upp. Att inte tillsätta konventionella proteinfodermedel, och därmed utfodra med en mer obalanserad aminosyresammansättning i relation till grisen behov har däremot oftast undvikts. För att undersöka hur en 100-procentig ekologisk foderstat påverkar produktionen jämförde man därför produktionen hos grisar som fått antingen 95 procent ekologisk foderstat med fem procent konventionella fodermedel, 100 procent ekologisk foderstat och 100 procent ekologisk foderstat med fördubblat fiberinnehåll på 3,4 procent (100+Fiber).

Studien gjordes på växande djur från 22–110 kilo av rasen schweizisk lantras. Fodret gavs i fri tillgång. De huvudsakliga skillnaderna mellan fodren var att 95%-fodret innehöll potatisprotein medan 100%-fodret istället innehöll sojabönskaka och 100+Fiber innehöll lupin, sojabönskaka, solroskaka och esparsett (en ärtväxt). Råproteininnehållet var liknande i de tre fodren, men innehållet av vissa omsättbara essentiella aminosyror (såsom tyrosinn, valin och isoleucin) var lägre per gram omsättbart lysin i 100%-foderstaterna. Överlag så blev balansen av aminosyror sämre i 100%-fodren jämfört med 95%-fodret och skillnaden var större i storgrisfodret jämfört med tillväxtfodret. I fodret med ökad fiberhalt var aminosyresammansättningen sämre jämfört med fodret med normal fiberhalt.

Överlag påverkades inte grisarnas produktion negativt av obalansen i aminosyresammansättningen i fodret med 100 procent ekologiska råvaror. Den mer obalanserade aminosyraprofilen i dessa foder  påverkade inte grisarnas tillväxt eller slaktkroppens kvalitet jämfört med fodret med konventionella fodermedel. Grisarna som fick 100 procent ekologiskt foder åt lika mycket som de som fick 95 procent ekologiskt foder, men hade fler och kortare ättillfällen. De grisar som fått högre fiberhalt i fodret tog däremot i snitt 4,6 dagar längre att nå slaktvikt och den dagliga tillväxten var lägre under tillväxtfasen. Detta beror troligen på att när man ökar fiberinnehållet i fodret så minskas energiinnehållet. Det betyder att djuren behöver äta mer för att nå samma energiinnehåll. Men eftersom fiber bidrar till en mättnadskänsla och bukfylla för djuren kanske de inte kunde kompensera med ökat foderintag för att nå upp i samma energiintag som i fodren med mindre fiber. Även andelen omättat fett på ryggen ökade då fiberinnehållet ökade, vilket kan vara negativt när slaktkroppen ska förädlas. Med andra ord är det möjligt att utfodra grisar med 100 procent ekologiskt foder utan att det påverkar tillväxt eller slaktkroppens komposition eller näringsinnehåll, men att fiberinnehållet kan vara en begränsande faktor.

Läs artikeln: Impact of 100% organic diets on pig performance, carcass composition and carcass nutrient deposition efficiency