Fermentering av biprodukter för minskat svinn

2021-12-21
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Klimat och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Att ta tillvara på biprodukter i livsmedelsproduktion är viktigt för att minska svinn men små och medelstora företag kan ibland ha svårt att ta tillvara på de relativt små mängder som uppstår i deras produktion. I projektet FERBLEND vill man undersöka hur fermentering kan förbättra och förenkla tillvaratagandet av presskaka från oljefröer och vassle. Och tanken är att det ska fungera även i mindre produktion.

FERBLEND är ett samarbetsprojekt med deltagare från sex olika europeiska länder inom den gemensamma utlysningen från CORE Organic Cofund och Susfood2. Målet med projektet är skapa nya råvaror av presskaka från oljefröer och vassle, med mindre antinutritionella ämnen och en bättre sensorisk och livsmedelshygienisk kvalitet. Råvarorna är sedan tänkt att kunna användas i drycker, bredbara produkter och snacks.

Inledningsvis fokuserar projektet på råvarorna, olika blandningar och metoder för att framställa dessa. Vid senare delen av projektet kommer fokus att ligga på stabilitet och sensorisk kvalitet för vidare produktutveckling.

Läs mer om projektet: Things are growing – fermentation of side stream blends in FERBLEND

Bilden visar olika typer av presskaka från skalat, oskalat och delvis skalat solrosfrö.