Utevistelse påverkar kycklingens tarmar

2021-12-07
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Kunskapen om hur ekologiska slaktkycklingars matsmältningsorgan påverkas av att de har möjlighet att vara utomhus är begränsad. Detta kan dock ha betydelse för deras hälsa och hur de bör utfodras. Forskare har i en studie visat att tarmluddet var högre och hade en större yta hos kycklingar som vistades mer ute jämfört med kycklingar som var mer inomhus.

I studien, som utfördes på en polsk försöksgård, undersöktes de två långsamväxande hybriderna Sasso och Green-legged Partridges i ekologisk inhysning. Kycklingarnas matsmältningsorgan och dess innehåll undersöktes. Dessutom studerades sambandet mellan kycklingarnas beteende och hur deras tarmar såg ut.

Läs mer i SLU:s kunskapsbank: Utevistelse påverkar kycklingens tarmar