Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat

2021-12-07
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Ta chansen att bidra till en agenda som med bra bredd och fokus täcker in aktuella forskningsbehov inom ekologiskt lantbruk och ekologisk mat!

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) har som ett av sina uppdrag att samordna och initiera forskning inom ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Ett led i det arbetet är att formulera en forskningsagenda för olika målgrupper inom ekologiskt lantbruk med syfte att bidra till att forskning om ekologisk produktion och konsumtion är relevant för olika målgrupper, medverka till att forskningen om ekologiskt lantbruk främjar ökad hållbarhet i både ekologiskt och annat lantbruk samt att främja samarbete och tvärvetenskap.

Ett utkast på forskningsagenda är sammanställt baserat på workshops och enkät och nu vill vi på Epok få in synpunkter på agendan, till exempel om ni upplever att något forskningsbehov av stor relevans inte finns med, om det finns forskningsbehov som ni inte tycker är relevanta i en forskningsagenda och/eller formuleringar som är felaktiga. Du behöver inte ha läst hela agendan för att svara utan kan kommentera endast avsnitt som berör dig.

Länk till agendautkast och enkät hittar du på Epoks webbplats >