Fördjupningskurs i ekologisk produktion – anmälan är öppen

2021-12-07
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

SLU ekologisk produktion och konsumtion anordnar 2022 en fortbildningskurs i ekologisk produktion. Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i det ekologiska lantbrukets produktionsvillkor och ge förståelse för helheten på företagsnivå. I kursen kommer vi att förmedla den senaste forskningen inom ekologisk produktion och kombinera det med kunskap från rådgivning och praktiska erfarenheter.

Det är andra gången som Epok anordnar kursen som på grund av pandemin blev helt digital förra året.

– Vi hoppas att vi kan ses på riktigt den här gången. Introduktionsdagarna är planerade till 23-24 mars på Ultuna och vi tror att möjligheten att träffas och utbyta erfarenheter är viktigt för deltagarna, säger kursansvarige Niels Andresen. Vill man hellre vara med digitalt kommer det också att vara möjligt men vi uppmuntrar alla att ta sig till Ultuna om det går.

Kursen avslutas 23-24 november och däremellan jobbar deltagarna med ett projektarbete och digitala föreläsningar. Fördjupningsarbetet och de webbaserade momenten kan göras individuellt eller i grupp.

– Vi ser gärna att det bildas grupper utifrån ämnesinriktning och bostadsort om det går att lösa på ett smidigt sätt. Detta för att stimulera till framtida samarbete avslutar Niels.

Läs mer om kursen och anmäl dig här: Fördjupningskurs i ekologisk produktion

Fakta

Kursen är kostnadsfri och finansieras via Jordbruksverket. Syftet med satsningen är att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen i linje med livsmedelsstrategin där Jordbruksverket fått i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att nå regeringens inriktningsmål på 30 procent ekologisk jordbruksmark år 2030.