Nya regler för ekologisk produktion 2022

2021-11-17
Statistik och marknad Märkning och kontroll Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion Jordbruksverket

Den 1 januari 2022 ändras en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler börjar också att gälla. De nya reglerna är mer detaljerade och styr mot ett system som är mer i enlighet med de ekologiska principerna än tidigare. Jordbruksverket har en tillfällig sida där kan du läsa om vad som gäller för ekologisk produktion från och med 2022. Där finns samlad information om vad som gäller för de olika produktionsområdena. Sidan kommer att uppdateras med mer information fram till årsskiftet.

När den nya EU-förordningen om ekologisk produktion ska börja tillämpas den 1 januari 2022 innebär det förändringar för ekologiska odlare och djurhållare i Sverige, framför allt för dig som har företag med ekologisk fjäderfäproduktion eller växthus, samt för dig som säljer och använder växtförökningsmaterial. En genomgående förändring är att möjligheterna till att få generella undantag minskar. Du som odlar ekologiskt måste i de flesta fall till exempel söka individuellt undantag för att få använda icke-ekologiskt obetat utsäde om det inte finns ekologiskt utsäde. Har du djur måste du bland annat ansöka om individuellt godkännande vid nästan samtliga inköp av icke-ekologiska djur, även av avelshannar.

Jordbruksverkets sida om de nya reglerna: Nya regler för ekologisk produktion 2022