SLU söker ekologiska lantbrukare till ett projekt om lupin och sojaböna

2021-11-15
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I ett nytt projekt ska forskare på SLU tillsammans med ekologiska lantbrukare utveckla odlingssystem där sojaböna och lupin ingår. I dag är det inga stora grödor i Sverige men det finns många skäl att öka odlingen. Projektet ska utmynna i en praktisk guide till lantbrukare. Är du ekologisk lantbrukare i Mellansverige eller Sydsverige (inklusive Gotland och Öland) och tycker detta verkar intressant? Anmäl dig till projektet!

Sojabönor och lupin kan användas som djurfoder eller som livsmedel, till exempel tofu eller  sojadryck. De kan också bidra till ett mer kväveeffektivt jordbruk, vilket framförallt de ekologiska lantbrukarna skulle tjäna på. Vid SLU pågår forskning om vilka sorter av sojaböna och lupin som fungerar i Sverige och hur de ska odlas, skördas och användas.

Det nya projektet heter PADILSO - Participatory design of innovative crop management strategies for lupine and soybean production in organic farming.

Dela erfarenheter och möjliga lösningar

Det börjar med workshoppar för lantbrukarna i de olika regionerna. För att alla ska ha samma bas kommer forskarna först att berätta om möjligheter med och erfarenhet av soja- och lupinodling i Sverige. Sedan kommer deltagarna tillsammans att diskutera vad som kan vara lämpliga odlingsstrategier – i den här diskussionen är det förslagen från lantbrukarna som är utgångspunkten.

En guide är målet

Lantbrukarna ska därefter testa att odla soja eller lupin på sina gårdar med hjälp av de strategier som kommit fram under workshoppen. Gruppen kommer att träffas ytterligare ett par gånger för att utvärdera resultaten och diskutera erfarenheter. I slutet av projektet kommer också rådgivare att vara med. Målet är att sammanfatta erfarenheterna i en guide som kan underlätta för lantbrukare att odla soja och lupin.

Alexander Menegat, projektledare för projektet, leder också ett annat projekt om sojabönor och lupin - Ökad ekologisk odling av trindsäd: en flerskalig studie av möjligheterna att producera soja och lupin i Sverige (IMPULSE).

Projektet betalar för utsäde för upp till 2000 kvadratmeter och kan ge viss kompensation för andra kostnader. Intresseanmälan är inte bindande. Projektet kontaktar dig.

Anmälan senast 1 december på SLUs webbplats >