Ökad ekologisk grönsaksodling genom virtuella studieresor med mentorskap

2021-11-15
Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Hushållningssällskapet Västra, Norrbotten-Västerbotten, HS Konsult AB och HIR Skåne ska genom ett virtuellt projekt utveckla den ekologiska trädgårdsodlingen i hela Sverige!

”För att en lantbrukare eller annan person utan grönsaksodlingserfarenhet ska börja odla grönsaker behöver de se och träffa andra duktiga odlare runt om i landet. Man vill se rationella producenter som lyckas väl med sin odling samt få ett nätverk och diskussionspartners.” Detta citat blev avstampen till planering av en nationell studieresa för att visa på goda exempel och på det sättet få fler grönsaksodlare i Sverige. När Covid-19 kom ändrades planerna och mynnade i stället ut till en ansökan om en virtuell studieresa till småskaliga och storskaliga ekologiska grönsaksodlare runt om i landet. Till denna kopplades mentorskap.

Vem som helst kan följa med på studieresan hemifrån sig genom att ta del av filmade besök hos 8 stycken professionella, duktiga grönsaksodlare via webben. Studieresan sänds som 8 stycken webbinarier under hösten 2021 och våren 2022, och vid varje webbinarie visas film och intervju från ett företag i taget. Odlaren på företaget är även med live under webbinariet och tid för diskussion och frågestund finns på agendan. Härefter kan deltagarna önska sig att få en mentor för att starta upp eller utveckla sin egen grönsaksodling. Det kan vara någon av de filmade odlarna eller någon av de andra mentorerna som valts ut i projektet. Mentorskapet riktar sig till både personer utan grönsaksodlingserfarenhet och till de som redan odlar men vill ha en mentor att bolla tankar och frågeställningar med.

Alla studiebesök och filmer samt formulär för ansökan om att få en mentor läggs efter hand upp på hushållningssällskapets webbkursportal tillsammans med annat material.

Rådgivarna från de deltagande Hushållningssällskapen råddar projektet från filmning till mentorskap.

-Vår förhoppning är att den ekologiska trädgårdsodlingen kommer att lyftas till en högre nivå i hela Sverige, säger Marie Hanson från Hushållningssällskapet Västra.

Projektet finansieras med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Läs mer på Hushållningssällskapets webbplats >

Så här gör du för att gå in på webbkursportalen, där alla filmer webbinarier mm till Studieresan läggs in efter hand

Första gången du ska gå en webbkurs hos Hushållningssällskapet måste du börja med att skapa ett användarkonto i vår kursportal:

  1. Skapa ett användarkonto på Hushållningssällskapets webbkursportal.

  2. Ett e-postmeddelande med en länk kommer att skickas till den epost-adress du angett. Bekräfta ditt användarkonto genom att klicka på länken i meddelandet.

  3. Klicka därefter på kurslänken här: Virtuella studiebesök och mentorskap, och ange kurskoden 8484.

Har du redan ett konto på Hushållningssällskapets webbkursportal?

Klicka på kurslänken här: Virtuella studiebesök och mentorskaplogga därefter in på ditt konto med dina användaruppgifter. På sidan för självregistrering till kursen ange kurskoden 8484.

Kursen är anpassad för att läsas på en dator/laptop eller surfplatta (ej mobiltelefon)

Frågor och funderingar kring projektet: 

Marie.hanson@hushallningssallskapet.se

Ida.mackegard@hushallningssallskapet.se