Två ekorelevanta analyser av EU:s jord till bord-strategi

2021-10-26
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Regelverk och certifiering - ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Hösten 2020 utlyste SLU Future Food interna medel till forskare för att skriva analyser av EU:s jord till bord-strategi. Satsningen har resulterat i totalt åtta delrapporter. Två av rapporterna har fokus på ekologisk produktion: ”Målkonflikt mellan ekologisk produktion och växtbioteknik” författad av Dennis Eriksson samt ”Implications and possibilities for organic farming in Sweden and at SLU” av Elin Röös och Chiara Pia.

EU-kommissionens jord till bord-strategi (Farm to Fork Strategy; F2F) för ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem är en visionär ansats för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Strategin syftar till att uppnå

  • Hållbar livsmedelsproduktion

  • Hållbar konsumtion, hälsosamma kostvanor

  • Tryggad livsmedelsförsörjning

  • Hållbar, rättvis och redlig handel, bearbetning, restaurang etc

  • Minskade förluster av livsmedelsråvaror och minskat matsvinn

Läs rapporterna på SLU Future Food:s webbplats: Analys av EU:s jord till bord-strategi