Nytt samarbete kring EKOBOT

2021-10-06
Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Ett nytt samarbete startade i somras för att utveckla EKOBOT, en robot för precisionsjordbruk. Projektgruppen består av Ekobot, Telia, RISE och Axis Communications och syftet är att utforska hur kommunikationen mellan roboten och mobilnätet fungerar samt vilka krav det ställer på den tekniska lösningen. I dagsläget görs en rad pilotstudier hos Sveriges största lökodlare.

Ekobot är en autonom robot för precisionsjordbruk och som ett första steg tagits fram för att bekämpa ogräs i lökodling. Tanken är dock att roboten på sikt ska kunna utföra en rad uppgifter i olika typer av odlingar. Arbetet med lökodlingar kom efter ett samtal med Lars Andersson som tidigare var professor i ogräsekologi vid SLU. Lökodling har stora behov av ogräsbekämpning så en robot skulle därför kunna göra stor nytta där.

Ekobots autonoma elektriska robot kan identifiera och mekaniskt avlägsna ogräs med hjälp av avancerade kamerasensorer och AI. På så sätt kan jordbrukare automatisera mer manuellt arbete, som är kostsamt, och dessutom minska beroendet av kemiska ogräsmedel.

Roboten är autonom och hanterar ogräsrensning automatiskt. Framtiden ligger i den datainsamling som roboten genomför vilket kommer ligga till grund för ett kvalificerat beslutsstöd inom lantbruket (s.k. precisionsjordbruk). Kraftfulla sensorer placerade på roboten, såsom multispektralkameror och jordanalysprober, genererar mycket stora datamängder som analyseras i molntjänster och återkopplas till robot och lantbrukare. Roboten kan även fjärrstyras vilket kräver realtidsöverföring av video. Ekobot utvecklar en teknik som kan tillämpas på flertalet användningsområden som sådd, gödning och beslutsstöd.

Läs mer om samarbetet på Telias webbplats: Telia och Ekobot i 5G-samarbete kring autonom robot för hållbart jordbruk

Förra året gjorde Innovation Sverige ett längre reportage om Ekobot: Svensk innovation revolutionerar ekologiskt jordbruk