Ny sida om tillåtetbedömda insatsmedel lanseras 15 oktober

2021-10-06
Märkning och kontroll För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion KRAV

För att underlätta för ekologiska växtodlare i Sverige att välja tillåtna insatsmedel till sin odling, finns det tillåtetbedömda insatsmedel. Tidigare har denna process skötts av certifieringsorganen men den tas över av FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) den 15 oktober 2021, som gör liknande bedömningar för många andra länder i Europa. Den nationella tillåtetbedömningen kommer att utökas till att även gälla växtskyddsmedel, ensileringsmedel och fodermedel förutom som tidigare jord, gödsel- och jordförbättringsmedel.

Alla idag tillåtetbedömda produkter kommer att överföras till den nya plattformen. Där kommer även KRAV-certifierade produkter listas. Allt för att ha en samlad plattform där kontrollerade produkter som är tillåtna att använda i ekologisk produktion finns samlade.

De tillåtetbedömda produkterna kommer från och med 15 oktober att publiceras på en ny användarvänlig plattform, www.insatslista.se där man kan filtrera och söka efter olika produkter. Sökkriterier kan till exempel vara mot vilken standard som produkterna är bedömda, användningsområde eller produktnamn och tillverkare.