Kurs om regler i ekologisk produktion - ny förordning och nya förutsättningar

2021-10-06
Märkning och kontroll För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion Jordbruksverket

Ta tillfället att uppdatera dig på de förändrade reglerna framförallt gällande utsäde och inköp av djur!

Välkommen till "Regelveckan" med webb-seminarier med regelexperterna Jackis Lannek, Anne-Charlott Franzén, Anna Pettersson, Anders Johansson och Heidi Mägi, som pågår under hela vecka 45

Från den 1 januari 2022 ska den nya förordningen för ekologisk produktion, 2018/848, börja tillämpas. 

På kursen får du en övergripande beskrivning av vilka förändringar som de nya reglerna innebär och du får möjlighet att ställa dina frågor.

Regelveckan har tre teman, ekologisk trädgårdsproduktion, husdjur i ekologisk produktion samt växtodling i ekologisk produktion, men vissa pass är gemensamma för växtodling och trädgård. Se detaljerad information på Jordbruksverket webbplats. 

Under veckan kommer två tillfällen ges för genomgång av databasen för ekologiskt utsäde. 

Du anmäler dig till hela kursen men kan vara med på valda delar. Genom att följa länken nedan hittar du ett detaljerat program och anmälningsfunktion. Kursen hålls på zoom.

Om du har frågor om kursen eller zoom är du välkommen att kontakta dan-axel.danielsson@jordbruksverket.se.

Om du kommer på frågor om regler efter kursen kan du alltid kontakta ekoregler@jordbruksverket.se