Kläckning på gård positivt för djurvälfärden

2021-10-06
Ekologisk mat från jord till bord Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Traditionellt kläcks ägg för matkyckling på ett kläckeri och kycklingarna levereras till producenten 1-3 dagar gamla. Att istället låta kycklingarna kläckas direkt på gården är ett alternativ som blir vanligare och i Sverige kläcks idag nästan hälften av de ekologiskt uppfödda kycklingarna på detta sätt. I Danmark har forskare undersökt hur kläckning på gård påverkar kycklingarnas prestation, rädsla, beteende och användning av veranda och rastgård jämfört med kycklingar som kommer från kläckeri.

En av de positiva aspekterna kycklingarna kläcks på gården är att de då slipper transporteras, och hanteras därför i mindre utsträckning. Kycklingarna kan också direkt få tillgång till foder och vatten. Transporten av nykläckta kycklingar har tidigare visat sig orsaka stress och påverka tillväxten samt kan ge ökad rädsla hos kycklingarna.

Försöket inkluderade totalt tolv kycklingflockar där hälften kläckts på gård och hälften på kläckeri och levererats som dagsgamla till gården. Kycklingarna i studien var av sorten Hubbard JA57 ColorYield som är en mer långsamväxande hybrid och därför mer lämpad för ekologisk produktion. De hade en tillväxt på ca 35-42g/dag och slaktades vid dag 52-56(tuppar) eller dag 60-63 (hönor). Kycklingarna hade tillgång till både veranda och rastgård utomhus.

Kycklingarna som kläcktes på gård både vilade, åt och drack mer under den första tiden jämfört med kycklingarna som kläcktes på kläckeri vilket ledde till att de kycklingarna också var tyngre. Kycklingarna som kläcktes på kläckeri hade dessutom oftare tom kräva under den första tiden vilket ytterligare visar på att de inte kommer igång att äta lika fort som de kycklingar som kläckts på gården.

Vidare visade de kycklingar som fötts på gården mindre rädsla för människor under de första dagarna och tenderade att visa mindre generell rädsla även under resterande delen av uppfödningstiden. Man undersökte fåglarnas rädsla för människor och mer generellt genom att exempelvis undersöka hur de förhöll sig till okända människor i stallet. Att kycklingarna omgående vågar närma sig människor/objekt sågs som ett tecken att de inte var rädda. Däremot hade kläckningsmetoden ingen inverkan på användandet av verandan eller rastgården, något som forskarna trodde det skulle ha. Anledningen skulle kunna vara att kläckningsmetoden inte gav tillräckligt stor skillnad i rädsla mellan grupperna. Försöket skedde dock under en väldigt våt höst och vinter vilket också kan ha minskat kycklingarnas villighet att använda veranda och rastgård.

Forskarna drar slutsatsen att kläckning på gård verkar ha positiv inverkan på djurvälfärden under tidig ålder eftersom det minskar förekomsten av rädsla, och de djur som kläckts på gården både vilar och äter mer vilket dessutom har positiv inverkan på djurens tillväxt.

Läs hela artikeln:

Effects of hatching on-farm on behaviour, first week performance, fear level and range use of organic broilers