Två fördjupningskurser inom ekologisk produktion

2021-09-14
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

År 2020 höll Epok en fördjupningskurs i ekologisk produktion, då kallad ”Högre kurs i ekologisk produktion”. Syftet med kursen var att ge fördjupade kunskaper i det ekologiska lantbrukets produktionsvillkor samt ge förståelse för helheten på företagsnivå. Under 2022 kommer vi att ge kursen igen med start i mars och avslut i november. Dessutom anordnar Epok under vintern en fördjupningskurs med fokus på ekologisk trädgårdsodling. Och du kan fortfarande vara med och påverka innehållet.

Fördjupningskurs om ekologisk produktion

Kursen riktar sig till hela kedjan inom den ekologiska produktionen med tyngd på organisationer eller företag som jobbar med rådgivning, certifiering, myndighetsfrågor, försäljning eller utbildning. Lantbrukare och odlare, som har behov av fördjupning, är också välkomna. 

Kursen 2020 blev helt digital men i denna omgång hoppas vi att kunna ha fysiska träffar vid introduktion och avslut, men med möjlighet att delta digitalt för den som inte vill eller kan resa.

Trädgårdskurs

Epok planerar även att hålla en fördjupningskurs inom ekologisk trädgårdsproduktion. Syftet med den kursen är att ge fördjupade kunskaper för rådgivare och yrkesodlare inom ekologisk trädgårdsproduktion samt en uppdatering om vad aktuell forskning säger inom området. Det finns fortfarande möjlighet att påverka innehållet i denna kurs. Läs mer här: Var med och påverka Epok:s trädgårdskurs