Rockström en av huvudtalarna vid Organic World Congress

2021-09-14
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Klimat och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

”Organic World Congress borde heta the Future World Congress, eftersom ett hållbart ekologiskt baserat jordbruk är en nödvändig förutsättning för mänsklighetens framtid på planeten jorden”, sa Johan Rockström på den ekologiska världskongressen.

I förra veckan, 6–10 september, samlades mer än 2500 lantbrukare, forskare, beslutsfattare med flera för att delta i den 20:e Organic World Congress (OWC). Några var på plats i franska Rennes, dit kongressen ursprungligen var planerad för 2020, men de flesta deltog på distans i en mångfald av sessioner med mer än 450 olika programinslag.

Klimatforskaren Johan Rockström, som var en av huvudtalarna, är idag verksam vid universitetet i Potsdam. Han beskrev det ”drama” som vi befinner oss i, en bra bit in i Antropocen – den tidsålder då mänsklig verksamhet är den dominerande faktorn bakom förändringar i klimatet och jordens ekosystem.

– Vi har överväldigande bevis för att vi börjat slå i taket för jordens förmåga till resiliens och understödjande av mänsklighetens möjligheter att livnära sig, sa Rockström.

Han menade att vi behöver en helt ny definition av hållbarhet. Att vi måste prata om välstånd och rättvisa inom ett säkerhetsutrymme (”safe operating space”) innanför planetens gränser för bevarad resiliens. Han tydliggjorde varför jordbruk och mat behöver sättas i den absoluta mittpunkten av klimatdiskussionerna, vilket inte alltid är fallet idag.

– Vi har fler och fler oemotsägliga bevis för att jordbruket är den största drivkraften till att vi överskrider planetens gränser, menade han.

Före år 2050 behöver jordbruket gå från en stor källa till koldioxid i atmosfären till en betydande koldioxidsänka. Det är enligt Rockström fakta om vi ska nå Parisavtalet.

– Om vi investerar i ekologiskt lantbruk, hållbar intensifiering, minskar svinnet till hälften och övergår till en ”planethälsodiet”, som är en så kallat flexitariansk hälsosam diet, så kan vi gå tillbaks från merparten av alla överträdelser av planetens gränser, sa Rockström

Epoks bidrag

Medarbetare vid Epok deltog med inlägg (”Knowledge hub for organic food and farming” och ”Tensions between local and organic foods and how to overcome them”) vid två av sessionerna och ansvarade i helhet för en tredje (”Organic food systems built on plant-based innovation – can we make it happen?”).

Vi kommer med största sannolikhet återkomma med fler höjdpunkter från OWC här i nyhetsflödet.