Tillfällig täckning av träden kan ge växtskydd i ekologiska fruktodlingar

2021-08-24
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

För att minska behovet av växtskyddsmedel i fruktodlingar testades inom Core organic projektet Domino, regnskydd ovanför träden samt sidohängande insektsnät runt trädraden i ekologisk äppelodling. Resultaten visar att täckningen kan minska skorv och andra lagringssjukdomar men öka andra problem som mjöldagg och bladlöss.

Syftet var att regnskydden skulle minska svampangreppen på träden samt lagringsproblem på frukten och de sidotäckande näten skulle skydda från insektsangrepp. Försöken genomfördes i en ekologisk försöksodling hos forskningsinstitutet FiBL i Schweiz i sorten Topaz och Ariwa år 2019 och 2020. Regn- och nättäckta träd jämfördes med helt obehandlade träd samt träd som behandlades med normalt använda växtskyddsmedel för ekologisk äppelodling. Träden täcktes med sidonät och regnskydd efter full blom och inga fler växtskyddsbehandlingar gjordes efter täckningen.

Täckningen av träden minskade skorvangreppen i båda äpplesorterna. Även lagringssjukdomar på frukterna och insektsangreppen på de täckta träden minskade jämfört med de otäckta träden. Angreppen av mjöldagg ökade dock kraftigt samt, i de fall blalöss förekom under nätet, kunde de också uppförökas kraftigt. Bladlössförekomsten under nätet skulle dock enligt forskarna kunna undvikas genom en behandling med ett neem-preparat strax innan nätet sätts på.

Varken frukternas storlek, fasthet eller sockerhalt påverkades negativt av täckningen däremot var andelen underutvecklade eller deformerade frukter högre på de träd som var täckta.

Täckning av träden har många fördelar men kräver bevattning för att inte stressa träden. Vissa arbetsmoment såsom sommarbeskärning och kartgallring kräver att nätet tas av och sätts på igen vilket innebär en stor arbetsinsats. Systemet lämpar sig bäst för smalare odlingssystem och mindre för större träd där bladen ligger an mot nätet vilket kan orsaka problem med väta på bladen. Hur nätet och regnskyddet påverkar trädens utveckling och uppbyggnad över längre tid är ännu i inte känt men följs vidare i forskningsprojektet som fortsatt pågår.

Läs mer om projektet: Pest and disease control in organic apple production with a temporary cover system