Kommissionen söker experter till EGTOP

2021-08-24
Märkning och kontroll Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion Jordbruksverket

EGTOP står för Expert Group for Technical advice on Organic Production och är kommissionens expertgrupp för teknisk rådgivning om ekologisk produktion. Det är en permanent grupp som ger råd till europeiska kommissionen inom många områden inom ekologisk produktion.

EGTOP utvärderar till exempel förslag från EU-länder om ändringar i de tekniska bilagorna till förordningarna. Det kan handla om att ett land vill att en viss fodertillsats eller ett växtskyddsmedel ska bli tillåtet. Gruppen tar sig också an att lämna förslag på förbättringar av lagstiftningen och att ta fram underlag för nya bestämmelser. Sina utvärderingar publicerar de regelbundet i rapporter.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats >