Fem nya projekt beviljade inom CORE Organic Cofund

2021-08-24
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Fem projekt har beviljats medel inom CORE Organic Cofund-utlysningen ”Förbättrade ekologiska lantbrukssystem med kombinerad växt- och djurproduktion” från tidigare i år. Forskningen bekostas av 13 finansiärer från lika många länder där Sverige inte ingår.

Utlysningen offentliggjordes i januari i år och totalt kom 24 ansökningar in. Av dessa valdes sedan fem projekt inom två av tre utlysta temaområden:  

Sub-topic 1: Robust and resilient mixed animal farming systems, project:

  • RObust Animals in sustainable Mixed FREE-range systems (ROAM-FREE)

Sub-topic 2: Support for robust and resilient crop production systems, projects:

  • Resilient organic berry cropping systems through enhanced biodiversity and innovative management strategies (ResBerry)

  • Diversifying organic crop production to increase resilience (DIVERSILIANCE)

  • Developing intercropping systems with camelina to increase the yield and quality parameters of local underutilized crops (SCOOP)

  • Agroecology Living Labs to promote robust and resilient Organic production systems (ALL-Organic)

Sub-topic 3: Eco-efficient production and use of animal feed at local level:

  • Inga projekt valdes inom detta område

 

Projekten väntas starta under hösten.

Läs mer om utlysningen på CORE Organics webbplats: 5 proposals selected in the CORE Organic call "Organic farming systems for improved mixed plant and animal production"