Ekologiska producentbarometern 2021

2021-06-22
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma KRAV Organic Sweden

Ekologiska producentbarometern 2021 ger inblick i livsmedelsföretagens syn på marknaden och deras förväntningar på framtiden. Rapporten innehåller också frågor som rör exporten och hur coronapandemin påverkat försäljningen. Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Organic Sweden och KRAV.

Organic Sweden och KRAV har för andra året låtit KANTAR Sifo göra en undersökning bland förädlingsföretag som producerar ekologiska livsmedel. Totalt har 134 förädlingsföretag med ekologiska livsmedel i sortimentet har intervjuats. Bland de intervjuade finns företag med både liten och stor andel ekologiskt. Syftet med Ekologiska producentbarometern är att skapa en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som livsmedelsföretag med ekologiska produkter står inför. Rapporten berör försäljning, export, lönsamhet, mervärden och framtidstro samt effekterna av coronakrisen.

De viktigaste insikterna från årets rapport:

  • Liksom 2020 visar undersökningen att ju större andel ekologiska livsmedel relativt sin omsättning, desto bättre lönsamhet och mer positiv syn på framtiden har företagen.

  • Tron på en ökad digital försäljning samt en stor andel direktförsäljning är starkare jämfört med förra årets undersökning. Skillnaden kan dock delvis bero på vilka företag som intervjuats.

  • En majoritet av företagen (68 %) uppger att lönsamheten för det ekologiska sortimentet är mycket eller ganska bra.

  • De tre mervärden som företagen tror kommer vara mest efterfrågade av deras konsumenter de närmaste fem åren är lokal- och närproducerat (49%), ekologiskt (23%) samt miljövänligt och hållbart (22%).

  • De största utmaningarna för att utveckla och öka utbudet av ekologiska livsmedel är pris och lönsamhet (31%), tillgång på ingrediens och råvara (22%), samt kunskapsbrist hos konsument (19%).

  • Fler företag har uppmärksammat och deltagit i kampanjen Eko-september.

  • Coronakrisen har haft en tydlig påverkan. Drygt fyra av tio ser en negativ påverkan samtidigt som knappt tre av tio ser en positiv påverkan på försäljningen.

  • Nästan tre av fyra företag tror på en ökad exportmarknad.

Läs hela rapporten här: Ekologiska producentbarometern 2021