Nu finns de nationella riktlinjerna på ekofakta.se

2021-06-18
Märkning och kontroll För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion KRAV Ekologiska Lantbrukarna

Som en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att öka konsumtion och export av ekologiska livsmedel har de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion nu utvecklats och fått en digital utgåva. Tillgänglighet och enklare navigering har varit ledord i arbetet med digitaliseringen som också innebär att riktlinjerna flyttar in på ekofakta.se.

De nationella riktlinjerna är branschens tolkning av hur EU:s lagstiftning för ekologisk produktion ska tillämpas i svenska förhållanden. Riktlinjerna sammanför de mest aktuella reglerna från olika delar av förordningarna till en samlad och översiktlig beskrivning.

nationellariktlinjer.ekofakta.se kan du läsa den senaste utgåvan av riktlinjerna både i mobil och på dator. Utgåvan är sökbar och det går snabbt att navigera mellan riktlinjer, bilagor, definitioner och externa referenser. Det går också fortfarande att ladda ner utgåvan som PDF för den som vill.