Vägen till bra ekologisk betesdrift

2021-05-07
Ekologisk mat från jord till bord Djurvälfärd på ekologiska gårdar Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Bete är mycket viktigt inom ekologisk produktion. Det står i reglerna för ekologisk produktion att uppfödningsmetoden för växtätare ska bygga på maximalt utnyttjande av betesmark. I Jordbruksverkets nya skrift tar de upp både växtodlings- och husdjursaspekter på betesdriften.

Utan tvekan finns det en stor outnyttjad potential inom betesområdet, och det finns mycket att vinna på att bli bättre på bete. Kunskapen om hur en bra betesdrift ska gå till ha vi haft i generationer, men det är inte alltid som den kunskapen tillämpas i praktiken. För att lyckas med sin betesdrift är det viktigt att tänka brett och ha kunskap om både växtodling och husdjursskötsel.

Skriften går att läsa, ladda ner eller beställa i Jordbruksverkets webbutik.