Ny rapport från KRAV – Den hållbara maten 2021

2021-05-07
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord Regelverk och certifiering - ekologisk produktion KRAV

Nästan hälften (45 procent) av konsumenterna i Sverige känner sig förvirrade kring hållbara matval och upplever att det är svårt att navigera bland all information. Dessutom säger 54 procent att de inte vet vilka hållbarhetsmärkningar de kan lita på. Detta tas upp i en nyligen publicerad rapport från KRAV. Rapporten visar att konsumenters intresse för hållbar mat är stort, men att många fokuserar på en enskild hållbarhetsfråga då det upplevs svårt att bedöma matens totala hållbarhetspåverkan.

Vad vi äter och hur maten framställs spelar en central roll för att ställa om samhället i en mer hållbar riktning. Hållbar matkonsumtion- och produktion är en viktig nyckel till att lösa några av de största globala samhällsutmaningarna vi ser idag – från klimat och miljö till hälsa och sociala villkor.

Samtidigt upplever många konsumenter (45 procent) att nya forskningsrön om matens klimatpåverkan förvirrar och 54 procent vet inte vilka hållbarhetsmärkningar de kan lita på. Istället har förenklade och ibland felaktiga föreställningar fått fäste, vilket resultaten från undersökningen bakom rapporten bekräftar: Nästan hälften av konsumenterna (45 procent) tror att transporter står för den största delen av klimatpåverkan, hela 63 procent anser att svenskt alltid är mer hållbart än importerat, och 45 procent anser att det alltid är mer hållbart att äta växtbaserat än animaliskt. Enligt de experter som medverkar i studien stämmer inte påståendena när en sammanvägd bedömning görs utifrån flera hållbarhetsaspekter.

Läs mer och hitta rapporten på KRAVs webbplats: Ny rapport från KRAV – många konsumenter är osäkra om hållbara matval