Ekologisk försöksrapport 2020

2021-05-07
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Hushållningssällskapets senaste försöksrapport för ekologisk odling publicerades tidigare i våras. Rapporten samlar forskning och kunskap och innehåller rapporter från försök och projekt från Sverige och våra grannländer. Årets rapport är dessutom kostnadsfri tack vare bidrag från Jordbruksverket.

Artiklarna i rapporten är skrivna av rådgivare och/eller forskare, bland annat Epok-anknutne Niels Andresen. Vid alla artiklar finns dessutom en ”Rådgivarens kommentar” där rådgivare från Hushållningssällskapet ger sin tolkning av resultaten. Det gör det lättare exempelvis för en lantbrukare att se vad som är intressant på just sin gård.

Rapporten (och tidigare rapporter) hittar du på Hushållningssällskapets webbplats: Ekologisk försöksrapport