Nya europeiska forskningsprojekt för hållbara och ekologiska livsmedelskedjor presenteras på webben

2021-03-26
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Nyligen startade tolv nya projekt som finansierats av nätverken CORE Organic och SUSFOOD2 gemensamt. Projekten presenteras nu på varsin webbsida.

Den gemensamma utlysningen genomfördes under 2020 inom fyra områden: ”Resurseffektiva cirkulära livsmedelssystem utan svinn”, ”Diversitet från jord till bord”, ”Skonsam livsmedelsprocessning” och ”Hållbara och smarta förpackningar”. Inget projekt inom det sistnämnda området beviljades dock.

Webbsidor där de tolv nya projekten presenteras har nu publicerats:

Både CORE Organic och SUSFOOD2 är så kallade ERA-NETs inom EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Sverige, som via Formas deltar i både CORE Organic och SUSFOOD2, gick inte in med någon finansiering i denna utlysning, vilket inneburit att svenska forskare eller andra partners kunnat få finansiering för att medverka i projekten. Epok är så kallad ”stakeholder partner” i CORE Organic och är involverat när det gäller koordinering av kommunikation och kunskapsspridning från projekten.