Blommande baljväxter på åkern kan bidra till värdefulla ekosystemtjänster

2021-03-26
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Att ersätta gödsel- och bekämpningsmedel med ekosystemtjänster t.ex. kvävefixerande bakterier, pollinatörer och naturliga fiender till skadedjur är en lovande väg till framtidens hållbara jordbruk. Forskare på SLU undersöker om blommande baljväxter som växer tillsammans med spannmål kan vara ett sätt att uppnå detta. Ola Lundin och Göran Bergkvist berättar om projektet i en kort film.

I försöket odlas blodklöver och perserklöver som mellangröda tillsammans med havre.