Matnyttigt om potatis från Ekomatcentrum

2021-03-16
För yrkesverksamma Ekomatcentrum

Ekomatcentrum har nyligen släppt en rapport om ekologisk potatis i offentlig sektor, en faktabroschyr om ekopotatis samt en potatissortguide som beskriver form, färg, koktyp och användningsområde av de vanligaste potatissorterna. Materialet är en del av projektet ”Mer ekologisk potatis i offentlig sektor” som finansieras av Jordbruksverket.

Rapporten Mer ekologisk potatis i offentlig sektor har kartlagt hinder och gett förslag på åtgärder för en ökad omsättning av ekologisk potatis i offentlig sek­tor. Genom en enkät och flera djupintervjuer har Ekomatcentrum ställt frågor till personer som jobbar i offentliga storhushåll om vilka kvalitetsegenskaper de vill ha hos ekologisk potatis och hur dessa överensstämmer med den kvalité de får idag. Rapporten riktar sig till främst till primärproducenter, förstaledsgrossister och förädlingsföretagen.

Broschyren Om ekologisk potatis för storkök ger tips och råd om potatis och dess fördelar och hur den odlas blandat med recept från olika storkök. Det finns också exempel på hur kommuner, regioner och verksamheter arbetar med inköp och användning av svensk ekologisk potatis.

Potatissortguiden från Ekomatcentrum ger överskådlig information om olika potatissorters form, färg, koktyp och användningsområden samt annan matnyttig potatisfakta.