Svensk ekomat ser ut att öka igen enligt färsk statistik

2021-02-12
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma Ekologiska Lantbrukarna

Försäljningsvärdet av svenskproducerad ekologisk mat ökade med 2,6 procent, eller 133 miljoner kronor, under pandemiåret 2020. Det visar färsk försäljningsstatistik från analysföretaget Nielsen. Siffrorna presenteras av Ekologiska Lantbrukarna i rapporten Svenskt ekoindex 2020 kvartal 4. Ökningen är ett trendbrott då försäljningen av svenskproducerat ekologiskt har minskat två år i rad.

Siffrorna för 2020 visar att försäljningen i dagligvaruhandeln ökade kraftigt på grund av coronapandemin. Även den svenskproducerade ekologiska maten har ökat sin försäljning under året. Statistiken visar dessutom en ökning för all ekologisk mat, inte bara svenskproducerat. Denna ökning bekräftas också av KRAV som nyligen publicerade statistik över försäljningen av KRAV-märkt mat under 2020.

Ekologiskt ökar dock inte lika mycket i försäljning som den icke-ekologiska maten, så även om ökningen i Svenskt ekoindex är positiv för svenska ekobönder så fortsätter andelen ekologisk mat i dagligvaruhandeln att minska. Skillnaderna är också stora mellan olika kategorier ekologisk mat. Störst ökning har skett för de spannmålsbaserade produkterna, gryner, mjöl och bröd, som ökade med 145 miljoner kronor (+12,2 %). Även försäljningen av färsk ekologisk kyckling steg (+6,4 %), detta för tredje året i rad. De ekologiska mejerivarorna backade dock i försäljningsvärde med 50 miljoner kronor (-1,9 %), samtidigt som försäljningen av ekologiskt nötkött ökat med 16 miljoner kronor (+4,8 %) och ekoäggen med 27 miljoner (+3,5 %).

Ekologiska Lantbrukarna sammanställer och publicerar Svenskt ekoindex inom ramen för Åtgärdsplan eko inom livsmedelsstrategin, finansierat av Jordbruksverket. Svenskt ekoindex visar kvartalsvis försäljningsdata för ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel, utifrån statistik från analysföretaget Nielsen. Syftet är i första hand att bevaka utvecklingen för produkter som baseras på råvaror som kan produceras av svenska ekobönder: mjöl- och grynprodukter, mejeri, ägg, nötkött, fläsk, kyckling och lamm.

Läs mer och hitta rapporten på Ekologiska lantbrukarnas webbplats >