Save-the-date 13-14 april: Workshop för framtagande av ny agenda för forskning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat

2021-02-12
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Ett led i SLU Ekologisk produktion och konsumtions (Epoks) arbetet är att formulera en forskningsagenda för olika målgrupper inom ekologiskt lantbruk; lantbrukare, rådgivare, näringsliv, organisationer för konsumenter och producenter, beslutsfattare, finansiärer och forskare. För att agendan ska vara trovärdig och relevant är förankringen av innehållet viktig. Därför hoppas vi att du har möjlighet och intresse av att delta på workshop där forskningsbehov inom ekologiskt lantbruk och ekologisk mat diskuteras.

Upplägg för workshoppen är uppdelning i dels disciplinära teman (främst 13 april) och dels tvärvetenskapliga teman (främst förmiddagen 14 april). Temaområdena kommer till stor del vara baserade på den enkät som var öppen i december 2020. Forskningsbehoven kan handla om frågor som behöver lösas på kort sikt, men kan också beröra mer komplicerade långsiktiga problem.

Information om anmälan och färdigt program beräknas komma ut i början av mars – tills vidare reservera 13-14 april (endast förmiddag 14 april) i era kalendrar! Workshoppen kommer att hållas digitalt via Zoom.

Agendan planeras vara färdig i november 2021.

Syftet med forskningsagendan är att: 
- bidra till att forskning om ekologisk produktion och konsumtion är av stor relevans för olika målgrupper 
- medverka till att forskningen om ekologiskt lantbruk främjar en ökad hållbarhet i det ekologiska såväl som i hela lantbruket 
- främja samarbete och tvärvetenskap 

Har du frågor, kontakta: Johanna Spångberg, Johanna.Spangberg@slu.se, 0730-88 50 53.