Tyck till om KRAVs nya regelförslag

2021-02-05
Märkning och kontroll För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion KRAV

KRAV har gjort en översyn av sina regler inom områdena Import och införsel, Restaurang samt Produktionshjälpmedel. Översynen har resulterat i ett antal förslag till regeländringar, som nu skickas ut på remiss.

Förslagen om ändringar inom import- och införselområdet gäller arbetstagare i länder som tidigare varit undantagna från särskilda krav när det gäller arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Förslagen riktas till de företag som importerar eller för in produkter som ska KRAV-märkas. Inom restaurangområdet syftar förslagen till att göra regelverket mer användarvänligt, och bidra till att restauranger, hotell, caféer och storhushåll uppfattar KRAV-certifiering ge mervärden när det gäller hållbarhet och lönsamhet. Översynen av reglerna för produktionshjälpmedel (jordar, jordblandningar, gödsel och jordförbättringsmedel) har gjorts utifrån tidigare odlingsproblem, och omfattar även hur produkter ska benämnas och marknadsföras.

Välkommen att ge synpunkter på regelförslagen, senast 2 mars.

 

Länkar till aktuella remisser och enkäter finns härhttps://www.krav.se/regler/paverka-kravs-regler/aktuella-remisser