Europeiska projektet Greenresilient till nytta i svenska växthus

2021-01-28
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I en artikel i tidningen Viola berättar några SLU-forskare om varför det svenska deltagandet i projektet Greenresilient kan vara intressant för svenska växthusproducenter.

Greenresilient är ett projekt som finansieras inom det europeiska forskningssamarbetet CORE Organic. Huvudsyftet är att utifrån agroekologiska principer utveckla robusta och hållbara system med minimerad energiförbrukning för ekologisk växthusodling under olika europeiska förhållanden. I projektets svenska del arbetar SLU-forskarna Beatrix Alsenius och Anna Karin Rosberg. I artikeln i tidningen Viola, som vänder sig till trädgårdsföretagare, berättar de om forskningen som bland annat handlar om hur markens biodiversitet kan användas för att främja den ekologiska växthusodlingen – i synnerhet markens förmåga att motstå sjukdomsangrepp.

Den nya EU-förordningen kräver bland annat att växthusodling ska ske direkt i jord och inte i krukor. Detta kräver nytänkande och att nya system och metoder utvecklas. Inte minst för växthusodlingen under nordiska förhållanden med kort odlingssäsong.

Läs hela artikeln: SLU deltar i EU-projekt för robustare växthusodling

Mer om Greenresilient: Greenresilient – Organic and bio-dynamic vegetable production in low-energy greenhouses