Två nya marknadsrapporter från Ekomatcentrum

2020-12-18
Statistik och marknad Ekomatcentrum

Ekomatcentrum har nyligen lanserat två nya marknadsrapporter. "Ekologiskt i kommuner och regioner" samt "Ekologiskt i statliga verksamheter"

Ekomatcentrum har sedan 1999 samlat in statistik för att kartlägga inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor. Utifrån den insamlade statistiken rankas landets alla kommuner och regioner i den årliga Ekomatsligan. På uppdrag av Jordbruksverket kompletteras undersökningen i år med en kartläggning av livsmedelsinköpen hos statliga verk och myndigheter 2018 till 2020.

Kartläggningens syften är att följa effekterna av det nationella målet i den statliga sektorn, att bidra till en ökad användning av ekologiska livsmedel och att verka för hållbara val av livsmedel och råvaror.

Rapporterna finns på Ekomatcentrums webbplats:

Ekologiskt i statliga verksamheter
Ekologiskt i kommuner och regioner