Ekologiska lantbrukarnas marknadsrapport 2021

2020-12-18
Statistik och marknad Ekologiska Lantbrukarna

Marknadsrapporten 2021 har tagits fram inom ramen för Ekobondens Marknad, en verksamhetsgren inom Ekologiska Lantbrukarna. Rapporten innehåller prognoser för 2021 och 2022 med fördjupning om spannmål, mjölk och nötkött.

Prognosen: Den svenska ekoarealen kommer att minska

Fram till 2022 beräknas den jordbruksareal som odlas med ekologiska metoder i Sverige att minska med 35 000 hektar. Därmed kommer andelen eko-logiskt brukad areal av all svensk jordbruksmark att sjunka från 2019 års nivå på 20,4 procent till 19,2 procent år 2022, en nedgång med 5,7 procent.

Prognosen grundar sig dels i att det just nu är lågkonjunktur i stora delar av det svenska ekologiska lantbruket, vilket yttrar sig som låga priser på bland annat ekologisk mjölk, ekologiskt nötkött och ekologisk spannmål. Det är därtill ett skifte mellan två jordbrukspolitiska programperioder just nu. Det innebär att det är oklart hur villkoren vad avser bland annat miljöersättningarna för ekologisk produktion kommer att se ut de närmaste åren.

Läs hela rapporten på Ekologiska lantbrukarnas webbplats