CORE Organic utlyser forskningsmedel med fokus på primärproduktion

2020-12-18
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

CORE Organic – det europeiska nätverket för finansiering av forskning inom ekologiskt lantbruk och ekologisk mat – kommer öppna för ansökningar om projektmedel i januari. Sverige deltar dock inte i denna utlysning.

Som en del av den europeiska ”Green Deal” anges i strategierna ”Farm to Fork” och ”Biodiersity Strategies” målet att 25 procent av EU: s jordbruksmark ska brukas ekologiskt år 2030. Detta ambitiösa mål leder till specifika kunskaps- och forskningsbehov samt nya och innovativa lösningar.

Den 11 januari 2021 kommer CORE Organic Cofund att annonsera den tredje transnationella utlysningen för projektförslag baserade på nationella medel från partners i tretton deltagande länder. Budgeten kommer att landa på cirka 4,8 miljoner Euro och finansiera forskning inom området ”Organic farming systems for improved mixed plant and animal production”, indelat på följande underområden:

  • Robust and resilient mixed animal farming systems

  • Support for robust and resilient crop production systems

  • Eco-efficient production and use of animal feed at local level

Forskningsrådet Formas, som är svensk finansierande partner i CORE Organic, kommer inte att skjuta till medel för denna utlysning. Det innebär att svenska forskare och andra aktörer som vill medverka i projekten i så fall måste finansiera deltagandet från andra källor samt att projekt inte kan koordineras från Sverige.

 

Mer information finns på CORE Organics webbplats: CORE Organic Cofund pre-announces third research Call on ‘Organic farming systems for improved mixed plant and animal production’