Svara på ekologiska lantbrukarnas enkät om visioner för det ekologiska lantbruket

2020-11-26
Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma Ekologiska Lantbrukarna

Ekologiska lantbrukarna bjuder in ekolantbrukare eller andra aktiva i ekobranschen att bidra med sin syn på vad som är viktigast att jobba vidare med för att vara på väg mot ett än mer livskraftigt ekologiskt lantbruk - ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.

Ekologiska lantbrukarna vill med hjälp av enkäten bidra till att ”ekolantbruket ska fortsätta vara en motor för ännu mer hållbar mat, som konsumenter vill betala för och för att bonden ska få lönsamhet att producera, behöver vi nu satsa framåt och se strategiskt på vad vi vill med vår ekologiska och KRAV-märkta produktion”.

Enkäten är öppen till 29 november och finns här: Visioner för det ekologiska lantbruket 2030