Lägesrapport svensk ekoråvara 2019/2020

2020-11-26
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Agrovektor har fått i uppdrag av Jordbruksverket att sammanställa tillgången på ekologisk råvara, från EU-ekologiskt och KRAV-certifierat, samt biodynamiskt jordbruk i en rapport mellan åren 2019-2021. Den andra rapporten av tre finns nu publicerad.

Rapporten är en sammanställning av intervjuer från marknadens viktigaste aktörer, lantbrukare, vd:ar, marknads-, försäljningschefer och andra relevanta nyckelpersoner inom respektive område. Sammanställningen speglar hela kedjan från bonde till butik. Utveckling och tillgång på spannmål, kött, mjölk, ägg, grönsaker och frukt.

Kort sammanfattning ur rapporten

Efter många år av brist på i stort sett all svensk ekologisk råvara, och även stora begränsningar till import av ekologisk råvara, har läget på marknaden vänt. I stort sett finns det god tillgång, överskott, på det mesta av ekologisk råvara. Detta gäller framför allt spannmål, kött och mjölkråvara. Denna utveckling startade redan för några år sedan när det gäller mjölkråvara och kött. Situationen förstärktes under fjolåret, och kom då även att gälla spannmål, efter en rekordskörd 2019, något som följdes upp av en volymmässigt väldigt bra skörd även under 2020.

En sammanfattande bild av vad som kommer att gälla fram till maj 2021 är att det kommer att finnas gott om råvara när det gäller spannmål och de flesta animalier. När det gäller ekologiska grönsaker och frukt råder en fortsatt generell brist, men sett till vissa enskilda produkter kan det även råda överskott. Ofta är såväl bristen som överskottet lokalt. Utmaningar finns i logistik och även i form av hantering och lagring. Fortfarande gäller att trots att marknaden signalerar överskott, så finns det alltid aktörer som vittnar om att de ändå inte får tag på råvara.

Läs hela rapporten här: Lägesrapport svensk ekoråvara 2019/2020