Ekologiska och konventionellt uppfödda kycklingar får olika typer fotskador

2020-11-26
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Fotskador förekommer hos både konventionella och ekologiska kycklingar och används bland annat som en välfärdsindikator som bedöms på slakterier. I tidigare studier har det föreslagits ekologiska djur ofta felbedöms och på ett slakteri i Danmark har man därför jämfört den vanliga bedömningen med en justerad version, för att undersöka om det stämmer.

Det finns olika typer av fotskador där hudinflammationer på fotdynan (foot pad dermatitis, FPD) är ett vanligt exempel. FPD kan bland annat leda till att huden på fotdynan blir förtjockad (hyperkeratos) men kan i allvarligare fall även leda till sår på fotdynan eller nekros (celldöd). Sårskadorna kan orsaka obehag eller smärta hos fågeln, men det råder fortfarande viss osäkerhet kring hur fotskadorna påverkar fåglarna. FPD kan ha flera olika orsaker, bland annat utformning och skötsel av golv och ströbädd. Exempelvis kan en blöt ströbädd leda till ökade problem med FPD varför en låg fothälsa ofta kopplas till en olämplig djurmiljö.

Det kan vara svårt att skilja mellan hyperkeratos och sår på fötterna, och trots att fötterna hos ekologiska och konventionellt uppfödda djur ofta skiljer från varandra i färg, storlek och grad av hyperkeratos använder man samma bedömningsskala på slakteriet oberoende av djurets ursprung. I tidigare studier har det därför föreslagits ekologiska djur ofta felbedöms och på ett slakteri i Danmark har man därför jämfört den vanliga bedömningen med en justerad version, för att undersöka om de faktiskt är så. Det nya bedömningsprotokollet fokuserade på att kunna skilja hyperkeratos från sår på fotdynan och i båda modellerna tilläts en något utökad undersökning för att kunna bedöma djupet av hyperkeratosen/såret.

Enligt denna studie skiljde sig inte resultaten beroende av vilken bedömning man använde sig av. Dock kan detta påverkas av att de kunde undersöka djupet på skadorna, vilket underlättar vid bedömningen om det handlar om hyperkeratos eller sårskador. Oberoende av metoden som användes för att bedöma fotskador, hade ekologiskt och konventionellt uppfödda kycklingar olika typer av fotskador. De ekologiskt uppfödda kycklingarna var i större omfattning drabbade av hyperkeratos jämfört med de konventionellt uppfödda kycklingarna. De konventionellt uppfödda kycklingarna var istället oftare drabbade av sårskador på fötterna, men hade även en större andel djur som var helt utan fotskador. Sår på tån var nästan tre gånger vanligare hos konventionella jämfört med ekologiska kycklingar. I normalfallet fokuserar dock bedömningen på skador på mitten av foten när man letar sår varför dessa kanske missas i en vanlig undersökning.

Läs artikeln här: Characterisation of footpad lesions in organic and conventional broilers
Riber, A.B., Rangstrup-Christensen, L., Hansen, M.S., Hinrichsen, L.K., Herskin, M.S. Animal (2020), 14:1, pp 119–128 doi:10.1017/S1751731119001551