Inbjudan till att bidra till ny agenda för forskning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat

2020-11-06
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

SLU Ekologisk produktion och konsumtion har som ett av sina uppdrag att samordna och initiera forskning inom ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Ett led i det arbetet är att formulera en forskningsagenda för olika målgrupper inom ekologiskt lantbruk; lantbrukare, rådgivare, näringsliv, organisationer för konsumenter och producenter, beslutsfattare, finansiärer och forskare. År 2013 publicerades den förra forskningsagendan och nu har det blivit dags igen.

För att agendan ska vara trovärdig och relevant är förankringen av innehållet viktig och därför söker vi nu med hjälp av en enkät, forskningsidéer/problem/kunskapsbehov, där forskning kan ge ett väsentligt bidrag till ekologisk produktion och konsumtion. Vi vill uppmuntra till visionära idéer som kan bidra till ett mer hållbart ekologiskt lantbruk och en mer hållbar livsmedelskedja. Idéerna kan handla om frågor som behöver lösas på kort sikt, men kan också beröra mer komplicerade långsiktiga problem. Enkäten kan besvaras som enskild person eller som representant för en organisation (eller både och genom att skicka in flera enkäter).

Agendan ska vara färdig i november 2021 för att kunna användas fr.o.m. 2022.
Enkäten är öppen till och med 18 december 2020.

Länk till enkäten: Inbjudan till att bidra till ny agenda för forskning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat


Har du frågor, kontakta: Johanna Spångberg, Johanna.Spangberg@slu.se, 0730-88 50 53.

Här hittar du agendan från 2013: Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013