Gemensam konferens för fyra gris- och fjäderfäprojekt

2020-10-27
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning Djurvälfärd på ekologiska gårdar SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Under rubriken ”Improving sustainability and welfare in organic poultry and pig production” samlas fyra Horizon 2020-projekt för gemensam konferens i januari 2021. Det är projekten OK-Net Ecofeed, PPILOW, Freebirds och POWER som gör gemensam sak för att diskutera hållbarhets- och djurvälfärdsfrågor för ekologisk gris- och fjäderfäproduktion. I tre av projekten ingår svenska forskare och den svenska delen av OK-Net Ecofeed koordineras av Epok som driver en innovationsgrupp bestående av bland annat forskare, rådgivare och lantbrukare.

Produktionssystem med enkelmagade djur förlitar sig i huvudsak på högkvalitativt foder som konkurrerar med livsmedel för humankonsumtion. Systemen är ofta högspecialiserade och fokuserar på avkastning snarare än låg miljöpåverkan, resiliens och hållbarhet. Utmaningen för ekologisk gris- och fjäderfäproduktion handlar ofta om målkonflikten mellan djurvälfärd och naturligt beteende å ena sidan och foder- och resurseffektivitet å den andra. Det är i denna konflikt som den gemensamma konferensen tar sin utgångspunkt. Tanken är att deltagarna ska kunna dela och utveckla de kunskaper och resultat som tagits fram i de olika projekten. Områden som ska diskuteras är bland annat foderplaneringsverktyg, hållbart och regionalt foder samt utveckling av kunskapsplattformen Organic Farm Knowledge.

 

Projekten

OK-Net Ecofeed

Det europeiska foderprojektet OK-Net Ecofeed syftar till att nå målen om 100 procent ekologiskt och regionalt producerat foder till grisar och fjäderfä inom Europa. SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) koordinerar den svenska delen i projektet. En grupp ekologiska grisproducenter i Skåne och deras rådgivare Ingela Löfquist, en lokal foderfirma och SLU-forskaren Magdalena Åkerfeldt (tidigare knuten till Epok) bildar en av innovationsgrupperna i projektet.

 

Freebirds

Projektet Freebirds har som mål att utveckla nya framgångsrika metoder för uppfödning av ekologiska värphöns och slaktkycklingar, för att få dem att tillbringa mer tid utomhus i enlighet med de intentioner som finns för ekologisk produktion. Projektet pågår mellan 2018 och 2020 och koordineras från Sverige av Stefan Gunnarsson vid SLU i Skara och är en del av CORE Organic Cofund.

 

POWER

Power to strengthen welfare and resilience in organic pig production är även det ett project inom CORE Organic Cofunds. Målet är att förbättra djurvälfärd samt ekonomisk och ekologisk konkurrenskraft för ekologisk grisproduktion i Europa. Projektets svenska del leds av Eva Salomon och Lotten Wahlund från RISE, Research Institutes of Sweden.

 

PPILOW

Poultry and Pig Low-input and Organic production systems' Welfare samlar 23 partners från nio länder I Europa för skapa strategier och verktyg för ökad djurvälfärd inom ekologisk gris- och fjäderfäproduktion. Projektet arbetar bland annat med frågor som rör avel och genetik, minskade parasitinfektioner samt förbättrad djurhälsa och robusta djur.

Tid: 2021-01-25 - 2021-01-26
Plats: Online

Läs mer: SAVE THE DATE!!! “Improving sustainability and welfare in organic poultry and pig production 25-26 January 2021, ONLINE