Specialutgåva om grisar i agroforestry

2020-10-02
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Den vetenskapliga tidskriften ”Animals” planerar för en specialutgåva om grisar i agroforestry och söker nu bidrag från forskare. Förhoppningen är att få in både forskningsartiklar och litteraturstudier som tar upp ämnen som rör integrerade gris-träd-system för ökad djurvälfärd, bättre köttkvalitet och minskad miljöpåverkan. Deadline för bidrag är 30 november 2021.

Specialutgåvans gästredaktörer är Anne Grete Kongsted från Aarhus Universitet och Vicente Rodríguez-Estévez från Cordoba Universitet i Spanien. Ämnen som är särskilt intressanta är till exempel hur gris-träd-system påverkar växtföljder, jordhälsa, kvalitet, ekonomi och tillväxt. Övriga teman är miljö- och klimatanpassning, näringskvalitet i foder från träd, jämförelser mellan lantraser och moderna produktionsraser samt djurbeteende och djurvälfärd.

Läs mer om specialutgåvan här: Special Issue "Agroforestry for Pig Production"